ประโยชน์ของต้น “ราชพฤกษ์”

ราชพฤกษ์ ชื่อเรียกอื่น ๆ คูน ชัยพฤกษ์ กุเพยะ ปือยู ปูโย เปอโซ แมะหล่าหยู่ ลมแล้งไม้ยืนต้น สูง 5-15 ม. ใบ ใบประกอบแบบขนนก เรียงสลับ ใบย่อยรูปไข่หรือรูปวงรี กว้าง 4-8 ม. ยาว 7-12 ม.

ดอก ออกเป็นช่อ ที่ปลายกิ่ง ห้อยเป็นโคมระย้า กลีบดอกสีเหลือง ผล เป็นฝักกลม สีน้ำตาลเข้ม หรือดำ เปลือกแข็ง ผิวเรียบ ภายในผนังกั้นเป็นห้อง แต่ละห้องมี 1 เมล็ด หุ้มด้วยเนื้อสีดำเหนียว

ประโยชน์

  • ราก: ยาอาบหลังคลอด
  • ใบ,กิ่ง: ต้มอาบอยู่เดือน แก้วิงเวียนศีรษะ แก้ท้องอืดไล่เลือดลม
  • เปลือกต้น: ต้มกินเป็นยาบำรุง, ต้มอาบเป็นยาอยู่เดือน แก้ท้องอืด
  • ดอก: ต้มดื่มแก้ท้องร่วง
  • ฝัก: เป็นยาระบาย ขับพยาธิ
  • ผล: แก้ท้องอืดท้องเฟ้อ, ต้มน้ำกิน เป็นยาระบายสำหรับผู้ที่ท้องผูกเป็นประจำ,  ขับเสมหะ, ขับพยาธิ, แก้ตานขโมยในเด็ก, แก้ไข้มาลาเรีย

ขอบคุณที่มา : ฐานข้อมูลพรรณไม้ องค์การสวนพฤกษศาสตร์ กระทรวงทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม.