ผู้เขียน: NEK8vr

ขึ้นชื่อว่าไม้แขวน เราก็จะนึกถึงไม้แขวนผ้าเป็นอันดับแรก จริงๆแล้วมันถูกสร้างมาเพื่อเป็นได้มากกว่านั้…

Read more

อุปกรณ์ 1. สีน้ำอะคลิลิค 1 กระป๋องเล็ก 2. แม่สีน้ำ 1 ขวด 3. แปลงทาสี+พู่กัน+กระดาษกาว+กระดาษทราย 4. …

Read more