หมวดหมู่: D.I.Y ของตกแต่งสวน

อุปกรณ์ 1. สีน้ำอะคลิลิค 1 กระป๋องเล็ก 2. แม่สีน้ำ 1 ขวด 3. แปลงทาสี+พู่กัน+กระดาษกาว+กระดาษทราย 4. …

Read more

อุปกรณ์ 1. ขวดพลาสติก 2. ปากกาเคมีเส้นใหญ่ 3. มีดคัตเตอร์หรือกรรไกร 4. เทปกาวใส 5. หลอดดูด 6. สเปรย์…

Read more