กระถางต้นไม้

D.I.Y กระถางต้นไม้จากลูกโป่ง

กระถางต้นไม้

อุปกรณ์

1. แปรง หรือพู่กัน ทาสี
2. ชามใส่น้ำ
3. ถุงมือยาง
4. กรรไกร
5. ปูนปลาสเตอร์
6. ผ้าพันแผลที่เป็นปูนปลาสเตอร์ หรือ ผ้าพันแผลธรรมดา
7. ลูกโป่งขนาดตามต้องการ
8. แผ่นรองตากเป็นพลาสติก

วิธีทำ

กระถางต้นไม้1

1. ตัดผ้าพันแผลเป็นขนาดเล็ก ถ้าเพื่อนๆ iHome108 ไม่สามารถหาผ้าพันแผลปูนได้ ให้ละลายปูนปลาสเตอร์ และตัดผ้าพันแผลเป้นชิ้นเล็กเช่นกัน นำผ้าไปชุบน้ำให้เปียก

กระถางต้นไม้2

2. เป่าลูกโป่งให้ได้ขนาดตามต้องการ นำผ้าพันแพลไปแปะบนลูกโป่ง สำหรับผ้าพันแผลธรรมดาให้นำไปชุบกับอ่างละลายปูนปลาสเตอร์ นำมาแปะได้เช่นกัน กวาดนิ้วเพื่อกระจายฉาบปูนให้ทั่วๆ

กระถางต้นไม้3

3. ทำซ้ำๆ 3-5 รอบตามความต้องการ ทำความสูงรูปทรงตามแต่จะอยากได้ ทั้งครึ่งใบเต็มใบ

กระถางต้นไม้4

4. ปล่อยให้บอลลูนแห้งประมาณ 1 วัน วางบอลลูนไว้บนแผ่นรองและหมุนมันเป็นครั้งคราวเพื่อให้อากาศไหลเวียนได้ทุกที่หลังจากที่ผ้าพันแผลปลาสเตอร์แห้งแล้วคุณสามารถดึงบอลลูนออกได้อย่างง่ายดาย

5. แต่ถ้าใครทำเต็มใบ ให้เจาะลูกโป่งให้แตกก็ได้ไม่ว่ากัน จากนั้นนำปูนปลาสเตอร์ละลายน้ำมาตกแต่งความเรียบโดยใช้พู่กันทาทั้งภายนอกภายใน