ชั้นวางเครื่องสำอางจากกล่องไปรษณีย์

D.I.Y ชั้นวางเครื่องสำอางจากกล่องไปรษณีย์

ชั้นวางเครื่องสำอางจากกล่องไปรษณีย์

อุปกรณ์

1. กล่องไปรษณีย์ หรือ กล่องเบียร์ ลังกระดาษ กล่องอะไรก็ได้
2. กระดาษห่อของขวัญ สี/ลวดลาย ตามใจชอบ
3. กรรไกร คัตเตอร์ เทปใส กาว กาว2หน้า

วิธีทำ

ชั้นวางเครื่องสำอางจากกล่องไปรษณีย์1

  1. ใช้คัตเตอร์กรีดแบ่งครึ่งกล่อง ตามตามแนวนอน

ชั้นวางเครื่องสำอางจากกล่องไปรษณีย์2

2.นำกล่องที่แบ่งครึ่งแล้ว มาตัดลิ้นออกข้างนึง (สำหรับใส่ลิ้นชัก)

3. นำกล่องในข้อ3 มาวางซ้อนกัน แปะด้วยเทปใสให้แน่นจากนั้นก็ลงมือ ห่อกระดาษห่อของขวัญ

ชั้นวางเครื่องสำอางจากกล่องไปรษณีย์4

4. นำกล่องไปรษณีย์อีก1กล่อง ที่ยังไม่ได้แบ่งครึ่งมากรีดเฉลียงตามภาพ (เฉียงแค่ไหนตามต้องการเลย)

ชั้นวางเครื่องสำอางจากกล่องไปรษณีย์5

5. ใช้ส่วนนี้ ห่อกระดาษห่อของขวัญได้เลย(อีกส่วนไม่ต้องทิ้งเก็บไว้เป็นขั้นตอนต่อไป)

ชั้นวางเครื่องสำอางจากกล่องไปรษณีย์6

ชั้นวางเครื่องสำอางจากกล่องไปรษณีย์7

6. นำอีกส่วนของกล่องปณ ที่กรีดเฉลียง มาชำแระ (เพื่อทำเป็นช่องด้านบน) ตามภาพ

ชั้นวางเครื่องสำอางจากกล่องไปรษณีย์8

7. กล่องเฉลียงที่ห่อเสร็จแล้ว มาวางซ้อนบนลิ้นชักที่ทำไว้ยึดด้วยเทปใส หรือจะห่อด้วยกระดาษอีกรอบก็ได้

ชั้นวางเครื่องสำอางจากกล่องไปรษณีย์9

ชั้นวางเครื่องสำอางจากกล่องไปรษณีย์10

8. นำชิ้นส่วนที่เราชำแระไว้ มาประกอบเข้าด้วยกัน

ชั้นวางเครื่องสำอางจากกล่องไปรษณีย์11

9. นำกล่องที่ตัดแบ่งครึ่งไว้ มายัดใส่เป็นลิ้นชักได้เลย

ชั้นวางเครื่องสำอางจากกล่องไปรษณีย์12

10. หาลูกปัด หรือตุ๊กตาตัวเล็กๆ หรือดอกไม้ มาเย็บติด/ติดกาวเพื่อไว้เป็นที่ดึงลิ้นชักเข้าออก

ชั้นวางเครื่องสำอางจากกล่องไปรษณีย์13

11. เสร็จสมบูรณ์พร้อมใช้งาน