D.I.Y ดอกไม้จันทน์

D.I.Y ดอกไม้จันทน์ จากเปลือกข้าวโพด

D.I.Y ดอกไม้จันทน์

หลายองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนรวมถึงคนไทยทั่วไป กำลังร่วมแรงร่วมใจกันทำ ดอกไม้จันทน์ สำหรับพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เราเลยนำวิธีทำมานำเสนอค่ะ

1

อุปกรณ์
เปลือกข้าวโพด , หนวดจันทน์ , กรรไกร , แพทเทิร์นสำหรับกลีบดอกเล็กและกลีบดอกใหญ่ , ด้าย , ฟลอร่าเทปสีดำ ,ไม้เสียบลูกชิ้น

วิธีทำ

2

1. ทำกลีบดอกเตรียมไว้ก่อน เริ่มจากพับเปลือกข้าวโพดเป็นสามทบ นำแพทเทิร์นมาวางลงเปลือกข้าวโพด แล้วตัดด้วยกรรไกรให้ได้จำนวนกลีบเล็ก 3 กลีบ และกลีบใหญ่ 3 กลีบ

3

2. ทำเกสรด้วยการฉีกเปลือกข้าวโพดตามแนวยาว พยายามเลือกใช้บริเวณที่ไม่แข็งหรือนิ่มเกินไปให้มีความกว้างประมาณ 1 เซ็นติเมตร จำนวน 3 ชิ้น มัดให้เกิดเป็นปม แล้วหมุนส่วนที่เหลือให้เป็นเกลียว

4

3. เมื่อหมุนให้เป็นเกลียวทั้ง 3 ชิ้นแล้วมัดด้วยด้าย

5

4. ทำส่วนของตัวหุ้มเกสร เริ่มจากตัดเปลือกข้าวโพดให้มีขนาดประมาณ 3 x 3 นิ้ว

6

5. หุ้มให้ทั่วทั้งเกสร พยายามวางตำแหน่งของเกสรให้อยู่ต่ำกว่าขอบเล็กน้อย แล้วใช้กรรไกรตัดเป็นปากฉลามจนเสร็จ

7

6. ประกอบกลีบดอกขนาดเล็กที่ตัดเตรียมไว้ก่อน หันด้ายที่มีลายชัดกว่าเข้าเกสร (เปลือกข้าวโพดจะมีด้านหนึ่งที่มีลายชัดและมีความเงามันกว่าอีกด้าน เพื่อเวลาดัดกลีบแล้วจะเห็นลายได้อย่างชัดเจน)โดยประกอบแบบสับหว่าง พยายามจัดให้ไม่ทับซ้อนกัน

8

7. ประกอบกลีบดอกขนาดใหญ่เข้าด้วยกันแบบสับหว่างเหมือนเดิม

9

8. ติดหนวดจันทร์แล้วพันก้านด้วยฟลอร่าเทปสีดำ ดัดกลีบดอกให้โค้งสวยงามด้วยไม้เสียบลูกชิ้น