โคมไปจากกล่องนม

D.I.Y โคมไปจากกล่องนม

โคมไปจากกล่องนม

อุปกรณ์

  1. กล่องนม
  2. กรรไกร
  3. กาว
  4. หลอดไฟ

วิธีทำ

โคมไปจากกล่องนม1

1. เริ่มแรก ตัดกล่องนมออก ให้เป็นแผ่นสี่เหลี่ยม แล้วล้างทำความสะอาด ผึ่งให้แห้ง

โคมไปจากกล่องนม2

2. ตัดกล่องนม ให้เป็นผ่นสี่เหลี่ยมยาวๆ แล้ว ทำรอยให้ด้านเท่าทัน แล้วพับเข้าหากัน เป็นสามเหลี่ยม

โคมไปจากกล่องนม3

3. แล้วลองนำมาวางประกอบกันครับ จะทำเป็น ห้าเหลี่ยม หรือ หกเหลี่ยมก็ได้

โคมไปจากกล่องนม4

4. การประกอบแต่ละด้าน ให้ตัดแผ่นกล่องนม อีกหนึ่งแผ่น มาทากาวแล้วครอบลงไประหว่างแผ่นสามเหลี่ยมครับ

โคมไปจากกล่องนม5

5. นำทั้งหมดมาประกอบกันเป็นวงกลม

โคมไปจากกล่องนม6

6. นำมาติดกับหลอดไฟ ก็จะได้โคมไฟ แสนงามแล้วครับ