อุปกรณ์ 1. ขวดพลาสติก 2. ปากกาเคมีเส้นใหญ่ 3. มีดคัตเตอร์หรือกรรไกร 4. เทปกาวใส 5. หลอดดูด 6. สเปรย์…

Read more

อุปกรณ์ แป้งสาลีเอนกประสงค์ สเปรย์น้ำมันกระป๋อง (สำหรับใช้ทำอาหาร) หรือวาสลีนก็ได้ น้ำ เกลือ กระดาษ,…

Read more

อุปกรณ์ แคลมป์หนีบไม้ (ความยาวอย่างต่ำ 8 นิ้ว) สว่านไฟฟ้า ดอกเจาะโฮลซอว์  โปรเจ็คนี้ใช้ขนาด 3-7/8 นิ…

Read more