อุปกรณ์ 1. สีน้ำอะคลิลิค 1 กระป๋องเล็ก 2. แม่สีน้ำ 1 ขวด 3. แปลงทาสี+พู่กัน+กระดาษกาว+กระดาษทราย 4. …

Read more

อุปกรณ์ กล่องนม กรรไกร กาว หลอดไฟ วิธีทำ 1. เริ่มแรก ตัดกล่องนมออก ให้เป็นแผ่นสี่เหลี่ยม แล้วล้างทำค…

Read more