D.I.Y.ปลูกผัก ปลูกต้นไม้ ในกล่องน้ำผลไม้

หากท่านอยู่คอนโดแล้วอยากปลูกต้นไม้เพื่อให้ห้องของท่านดูมีความร่มรื่น ไอเดียการปลูกต้นไม้ ในกล่องน้ำผลไม้สามารถช่วยท่านได้

ภาพถ่าย shamley-green-gardeningclub