ป้ายกำกับ: ป้ายประดับสวน

อุปกรณ์ 1. สีน้ำอะคลิลิค 1 กระป๋องเล็ก 2. แม่สีน้ำ 1 ขวด 3. แปลงทาสี+พู่กัน+กระดาษกาว+กระดาษทราย 4. …

Read more