D.I.Y สวนแนวตั้งจากบันได


อุปกรณ์

  1. แผ่นไม้หนา 1 นิ้ว หรือบางกว่าก็ได้ หน้ากว้าง 5-1/2 นิ้ว ยาวประมาณ 24 นิ้ว คำนวณให้พอสำหรับทำกระถาง 5 ชั้น
  2. ไม้สำหรับทำบันได หนา 2 นิ้ว หน้ากว้างตามชอบประมาณ 3-6 นิ้ว ยาว 72 นิ้ว จำนวน 2 ท่อน
  3. แผ่นไม้สำหรับทำพื้นกระถาง เป็นไม้จริงหนา 1/2 นิ้ว หรือไม้อัดก็ได้
  4. สว่านไฟฟ้า พร้อมดอกสว่าน
  5. สกรู
  6. ตลับเมตร
  7. ดินสอ ยางลบ
  8. เลื่อยแท่น
  9. ปืนลมยิงตะปู

วิธีทำ

1.นำแผ่นไม้มาตัดเพื่อประกอบเป็นกระถางก่อน โดยใช้แผ่นไม้ขนาดเล็ก ๆ ประมาณ 5 นิ้วครึ่งมาตัดเฉียง 15 องศา(ตัดแล้วจะเหลือประมาณ 5 1/4 นิ้ว)  ทั้งสองด้านให้เป็นรูปสี่เหลี่ยมคางหมูเอาไว้ 10 ชิ้น แล้วตัดแผ่นไม้ความยาวตามที่เราต้องการ (โปรเจ็คนี้ใช้ประมาณ 24 นิ้ว )สำหรับแปะด้านหน้า-หลัง ตัดด้านข้างเฉียง 15 องศาทั้งสองด้าน จำนวน 10 แผ่น

2.ตัดไม้สำหรับทำแผ่นรองพื้น วัดตามขนาดจริงที่เราทำโครงเสร็จแล้วจะง่ายกว่าวัดตัดเอาไว้ก่อนนะครับ เสร็จแล้วนำชิ้นส่วนทั้งหมดมาประกอบเข้าด้วยกันเป็นกระถางที่หน้าตาเหมือนรางไม้

3. เมื่อได้รางไม้แล้ว เราจะนำไม้สำหรับทำขาบันไดมาตัดปลายด้านบนและด้านล่าง  เพื่อจะได้พิงกับผนังและพื้นได้พอดี จากนั้นก็ลงมือประกอบรางไม้เข้ากับตัวบันได โดยใช้ปืนลมยิงตะปูยึดทีละชั้นจนครบ 5 ชั้น แล้วจึงยึดสกรูตามอีกครั้งเพื่อความแข็งแรง แต่ละชั้นวางห่างกันประมาณ 6 นิ้ว ลองศึกษาตามแปลนด้านล่างได้เลยครับ

แปลนทำกระถางขั้นบันได

ความสูงของบันไดประมาณ 66 นิ้ว ตัวกระถางสูง 5 1/2 นิ้ว

ตัวกระถางทำจากไม้ซีดาร์ แผ่นไม้ด้านข้างตัดลดมุม 15 องศาทั้งสองด้านแล้วฐานกว้าง 5 1/4 นิ้ว ไม้แปะหน้า-หลัง ตัดลดมุม 15 องศาทั้งสองด้านแล้วมีความยาว 32 1/2 นิ้ว

บันไดตัดปลายด้านล่างออก 15 องศา ด้านบนตัดปลายออก 15 องศา ความยาวของช่วงที่ตัด 10 5/8 นิ้ว ตามแนวที่แบบกำหนด

วัดกระถางจากด้านในความยาวของตัวกระถางอยู่ที่ 20 1/2 นิ้ว

ติดตั้งกระถางชั้นแรก วัดจากปลายบนลงมา 10 5/8 นิ้ว ซึ่งจะพอดีกับระยะที่ตัดเฉียงเอาไว้

กระถางชั้นต่อไป ห่างกันประมาณ 6 นิ้ว